Lyrics started by: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |a |b |c |d |e |f |g |h |i |j |k |l |m |n |o |p |q |r |s |t |u |v |w |x |y |z
More then 1900 karaoke song in 29 filetypes. 1,1 TB for your own ON-LINE download. Pay by Card or PayPal!
 

Co je karaoke a obchodní podmínky karaoke e-shopu

Co je to karaoke ?

Karaoke je forma zábavy. Říká se, že jeho počátky sahají do východní Asie, především Japonska. Karaoke je v podstatě zpívání písní známých hvězd na hudební základy bez originálního interpreta. Zpívá každý - od malých dětí až po seniory v domovech důchodců. Karaoke dává příležitost takové to domácí zpívání (však víme) povýšit na poloprofesionální či profesionální úroveň. Zpívat můžeme u mobilu, tabletu, počítače, dévédéčka a nebo i u klasického cédéčka. Aby mohl být hlas zpěváka zesílen a tím pádem lépe slyšet, je třeba buď zpívat nahlas nebo se poohlédnout po nějakém tom zařízení - mrkěte na nějakou tu naši karaoke sadu ....

www.karaoke-zabava.cz

Tento odstavec budiž vysvětlením vztahu webů www.musicer.net a www.karaoke-zabava.cz. Oba jsou provozovány stejnou osobou (Bc. Petr Kostílek). www.musicer.net je server zaměřen všeobecně, nabízí spoustu různých informací, ve kterých se karaoke sice objevuje v hojné míře, ale vzhledem k aktuální atraktivnosti si zasluhuje samostatné pozornosti. Proto jsme připravili úzce specializovaný web - www.karaoke-zabava.cz - lépe se pamatuje a u DVD na přání má jednu nespornou výhodu - můžete si zvolit pořadí skladeb na DVD. Veškeré objednávky jsou i nadále vyřizovány z mateřského webu www.musicer.net, na kterém se nyní nacházíte.

Obchodní podmínky

Veškeré podané objednávky zboží ze strany objednávajícího jsou považovány za závazné. Dle charakteru zakázky, stavu skladových zásob a případně i jiných dostupných informací může být zakázka po dohodě se zákazníkem pozměněna, impulz ke změně vydává operátor našeho serveru. Pokud by existovalo důvodné podezření, že by zakázka mohla být zneužita k páchání trestné činnosti (např. nelegálnímu kopírování do jukeboxů) vyhrazujeme si právo takovouto zakázku odmítnout.

Objednávající při objednávce uvede pravdivé a skutečné údaje včetně telefonického a e-mailového kontaktu na svoji osobu (pro doladění možných nejasností). Při objednávce on-line souborů postačí e-mailová adresa pro zaslání odkazů pro stažení souborů. Potvrzení přijetí objednávky vám bude zasláno automaticky po jejím odeslání na zadaný e-mail, tímto je objednávka přijata. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se důkladně seznámil s dodacími a platebními podmínkami pro jednotlivé produkty. Na stav vyřízení Vaší objednávky se můžete dotázat e-mailem, registrovaní uživatelé mají po přihlášení sledovat svou zakázku on-line.

Zákonné právo na vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů - důsledně doržujeme ustanovení nového Občanského zákoníku, kde paragrafy 1829 a následující přesně vymezují podmínky za jakých lze odstoupit od smlouvy a jak postupovat.

Pro upřesnění je na tomto místě nutné podotknout, že akceptujeme zákonné právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů od doručení objednaného zboží, zboží musí být nepoužité, schopné dalšího prodeje - pokud rozbalíte karaoke sadu, tak samozřejmě při vrácení ji dodáte nově zabalenou. Pokud ale rozbalíte obal vloženého karaoke DVD, tak toto DVD již vrátit nemůžete (viz. §1837 odst. h).

Lze vracet i jednotlivé kusy zboží. V takovém případě však zaniká nárok na případné bonusy vzniklé na základě dodání kompletní objednávky (u karaoke sad je například případná vrácená cena ponížena o cenu rozbaleného karaoke DVD).

Zásilku s vraceným zbožím je třeba odeslat na vlastní náklady. Nemůžeme akceptovat vrácení zboží dobírkou nebo s nevyplaceným poštovným. Při zaslání dobírkou nebude zásilka přijata! Nelze vrátit rozbalená nebo poškozená DVD či jiné datové nosiče. Doporučujeme zásilku s vraceným zbožím pojistit. Finanční náhradu lze zaslat pouze na účet zákazníka nebo vyplatit v hotovosti při osobním předání vraceného zboží.

Reklamační řád

Záruční podmínky: Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu (nejpozději následující den po převzetí zboží) informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. V případě osobního odběru zboží je kupující povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Kupující dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo (pokud ho výrobek obsahuje). Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu.

Vyřízení reklamace: V případě, že kupující objeví na dodaném výrobku během záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má právo na reklamaci zboží. Tuto reklamaci může uplatnit jednou z následujících možností: 1. řešení závady s autorizovaným servisem (nejrychlejší způsob vyřízení reklamace - mimo karaoke zboží), 2. písemným oznámením na adresu provozovatele, 3. elektronicky přes kontaktní formulář. Po obdržení oznámení o závadách prodávající obratem (nejpozději však do dvou pracovních dnů) informuje kupujícího o dalším postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má vadné zboží doručit (autorizovaný servis nejbližší bydlišti kupujícího, sídlo prodávajícího apod.). Ve vlastním zájmu zasílejte reklamované zboží, určené pro servis, přímo na daný servis (nebo nás výrobce) a nikoliv na provozovnu prodávajícího. Prodloužíte tak pouze dobu vyřízení reklamace, jelikož zboží bude následně zasláno prodávajícím do daného servisu (příp. nám - výrobci). Je vhodné zasílat zboží v originálním obalu, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek. Pro úspěšné vyřízení reklamace je rovněž vhodné, aby byl kupující schopen předložit daňový doklad (fakturu) a záruční list. Je-li závada na zboží opravitelná u zákazníka či v autorizovaném servisním středisku (většina případů), je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  • 1. porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
  • 2. neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou,
  • 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v dokumentaci,
  • 4. zboží bylo poškozeno živly,
  • 5. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami, uvedenými v dokumentaci,
  • 6. zboží bylo poškozeno zapojením do sítě, neodpovídající příslušné ČSN.

SPECIÁLNÍ INFORMACE - UŽITÍ NAŠICH KARAOKE SOUBORŮ

Následující informace jsou společné pro jakýkoliv sortiment dodávaný naším hudebním vydavatelstvím - jmenovitě tedy na MIDI skladby ve všech možných normách (s karaoke verzí či bez ní), MP3 či Audio CD hudební podklady s melodickou linkou či bez ní a v neposlední řadě na videokaraoke klipy.

Věškerá data jdou našimi servery www.xgmidi.cz, www.musicer.net a www.karaoke-zabava.cz bezvýhradně vlastněna, nejsme nikým zastupováni a zakoupit je můžete pouze od nás. Jakékoli kopírování či jiné šíření našich produktů je bez našeho svolení trestné. Proti pirátskému šíření budeme tvrdě postupovat v součinnosti s Protipirátskou unií a orgány činnými v trestním řízení.

POZOR NA FALEŠNÝ POCIT ANONYMITY! Ať jste kdekoli, připojujete se z konkrétní IP adresy, tu lze uložit. Používáte e-mail v počítači, v mobilu, tabletu - přes nějakou síť ať už pevnou či mobilní - každý je dohledatelný. Platby kartou nejsou anonymní, každá karta je vydána bankou a banka je povinna policii informace poskytnout stejně jako operátoři. Nelegální kopírování je snadno dohledatelné.

Použití soukromými osobami

Zakoupením našich karaoke nosičů získává občan či právnická osoba svolení k používání našich karaoke produktů k soukromým či veřejným ůčelům pouze v kopii, která mu byla námi dodána. Dodaný datový nosič (např. DVD) musí být (a je) řádně a nezaměnitelně označen našimi firemními nacionálami.

Použití v jukeboxech, multilicence

Vzhledem k častým dotazům ze strany majitelů firem vyrábějících či provozujících jukeboxy je nutné zopakovat fakt, že naše firma není nikým zastoupena a tedy svá vlastnická práva na námi vyvinutý software (karaoke klipy, mp3, MIDI soubory) si hájíme sami. Pokud tedy vlastníte smlouvu s OSA, která Vám umožňuje zakoupit libovolný nosič a ten si rozkopírovat do všech provozovaných přístrojů, nemá tato smlouva s naší firmou co do činění, neboť nás OSA, Intergram či jiná podobná organizace nezastupuje. Nezbývá tedy než se s užitím našich děl dohodnout s námi. K tomuto účelu vydáváme multilicence pro použití našich děl. Udělení multilicence je podmíněno uhrazením licenčního poplatku jehož výše se odvíjí od počtu zakoupených skladeb a počtu udělovaných licencí. Zájemcům nabízíme též možnost uzavření servisní smlouvy pro zajištění pravidelného updatu repertoáru.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Tomuto tématu se v souvislosti s legislativou EU věnuje samostatná stránka: Podmínky ochrany osobních údajů.

0,00 CZK
(0,00 EUR)

Best karaoke tips:

Karaoke song Believe in Love - Scorpions, Published: 2009-08-05 13:01:21 Believe in Love MIDI, MP3, FullHD video ... 80,00 CZK

Karaoke song Downtown - Petula Clark, Published: 2009-08-26 12:31:59 Downtown MIDI, MP3, FullHD video ... 75,00 CZK

Karaoke song Word Of Mouth - Mike & The Mechanics, Published: 2010-01-22 12:05:23 Word Of Mouth MIDI, MP3, video ... 65,00 CZK

Karaoke song Is This The Way To Amarillo - Tony Christie feat Peter Kay, Published: 2010-03-03 10:40:08 Is This The Way To Amarillo MIDI, MP3, FullHD video ... 80,00 CZK

Karaoke song So Serious - ELO ( Electric Light Orchestra ), Published: 2012-02-22 09:15:30 So Serious MIDI, MP3, video ... 65,00 CZK

Karaoke song Breaking The Law - Judas Priest, Published: 2012-02-21 09:54:45 Breaking The Law MIDI, MP3, FullHD video ... 75,00 CZK

Karaoke song Mama I'm coming home - Ozzy Osbourne, Published: 2014-06-11 08:50:17 Mama I'm coming home MIDI, MP3, FullHD video ... 80,00 CZK

Karaoke song Lucky - Bernie Paul, Published: 2014-03-17 07:54:49 Lucky MIDI, MP3, FullHD video ... 75,00 CZK

TOPlist TOPlist
Přihlášení / registrace:
Přihlásit se přes Facebook
Login:
Heslo:
 
- nová registrace
- zapomenuté heslo

Payment Gateway for karaoke
Vytištěno ze serveru www.musicer.net